Sant Serni de TavernolesIr al Contenido

Menú Principal:


El CENTRE D'ESTUDIS SANT SADURNÍ DE TAVÈRNOLES-ANSERALL és una organització cultural amb personalitat jurídica pròpia que es regeix per la Llei d'Associacions 7/11977 de 18 de juny de la Generalitat de Catalunya i subsegüents modificacions i pels seus Estatuts.

La seva seu social es fixa a ANSERALL, plaça Major, s/n. i l'àmbit de la seva actuació n'és l'antic terme d'Anserall que actualment conforma el municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell).
SANT SADURNÍ DE TAVÈRNOLES, BRESSOL DEL MONAQUISME PIRINENC
Regresar al contenido | Regresar al menú principal